Loading
您所在的位置:首頁 > 新聞中心 > 焦點新聞 > 正文

伊敏河河道整治及生态恢複工程紀錄片

日期:2015/10/19 15:09:03
作者:管理員
字體大小:

s3.jpg

第一期 舊貌新顔伊敏河  

             http://whm2qv.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第二期 千面伊敏河

             http://m67h.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第三期 會講故事的伊敏河

             http://4wy5bnx.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第四期 兩岸人與河

              http://9y67.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第五期 溫故知新伊敏河

             http://0ggnvkzw.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第六期 伊敏河畔花海香

             http://a0qdmxj.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第七期 曆久彌新蒙古之源(上)

             http://xwhre6.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第七期 曆久彌新蒙古之源(下)

             http://9yeoob1w.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第八期 鮮卑文化源遠流長(上)

             http://bb3f0uu.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第八期 鮮卑文化源遠流長(下)

             http://05akag.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第九期 伊敏河畔花草香

             http://wfm6z9q9.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

第十期 伊敏河:流淌的歌

             http://0ryzo7h.zhongte96843.cn (點擊鍊接查看)

更多>>網友評論
發表評論